Regulamin sklepu

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.Sklep internetowy Bieszczady Handmade dostępny pod adresem internetowym www.bieszczadyhandmade.pl, prowadzony jest przez Pawła Podolaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Podolak Bieszczady Handmade, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6891205800, REGON 386429617.

2. Nadawca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym Sklepu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4. Wykorzystywanie przez Nabywcę wszelkich materiałów oraz innych niż materiały składników Sklepu (loga,elementów graficznych,kompozycji Sklepu) jest zabronione za wyjątkiem wyrażanej pisemnej zgody Sprzedawcy.

5. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane na stronie internetowej przez sklep w chwili składania zamówienia.

5. Wyświetlone obok towarów ceny w polskich złotych, są cenami brutto.

6. Wszystkie produkty wytwarzane są na zamówienia Klienta.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Nabywca przed złożeniem zamówienia umieszcza w wirtualnym koszu wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towaru Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie oraz usuwanie towarów.

2. Po ostatecznym wyborze towarów do zakupów w Sklepie, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówienia w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

  • adresu dostawy
  • sposobu dostawy
  • sposobu dokonywania płatności

3. Nabywca dokonując zakupu w Sklepie  wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

4. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę podczas weryfikacji zamówienia, iż zostało ono złożone nieprawidłowo, Nabywca zostanie o tym poinformowany.

5.Sprzedawca może realizować, oraz udzielać porad telefonicznie lub e-mailowo. Po złożeniu tego typu zamówienia Nabywca otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia.

6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie informację o przyjęciu zamówienia, kosztów transportu oraz informacji dotyczących przypuszczalnego czasu realizacji, na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania zamówienia lub podczas rejestracji do Sklepu, umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

DOSTAWA ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska InPost do paczkomatu lub kurierem pod wskazany adres po przedpłacie na wskazane konto, 

b. Przesyłka kurierska InPost pod wskazany adres, za pobraniem,

c. Przesyłka Pocztą Polską (kurier) pod wskazany adres po przedpłacie na wskazane konto,

d. Przesyłka Pocztą Polską (kurier) pod wskazany adres, za pobraniem,

e. odbiór osobisty pod adresem: Wojtkowa 35, 38-712 Wojtkowa

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. 

5. Termin realizacji zamówień podany jest przy każdym produkcie i liczony jest od momentu otrzymania wpłaty za towar. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wysyłka towaru nie będzie możliwa w podanym terminie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

GWARANCJA ORAZ ZWROTY

1. Nabywca ma pełne prawo do zwrotu zakupionego standardowego towaru, zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.)

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonany na specjalne zamówienie, według otrzymanego wzoru, z grawerem, innym kolorem światła lub o wymiarach innych, niż produkty oferowane w sklepie.

 4. Produkty do których naliczana jest dodatkowa opłata ze względu na zmiany wymiarów, dodatkowe elementy, zmiana uchwytów, wybór koloru itp. traktowany jest jako przedmiot niestandardowy.

5. Z racji tego, iż wszystkie produkty wytwarzane, składne i malowane są ręcznie, wymiary podane na stronie w opisie produktu mogą ulec nieznacznej zmianie. Zamieszczone zdjęcia produktów odzwierciedlają ogólny wygląd produktów, a przedstawione uzależnione są od ustawienia kolorystyki monitorów Nabywców i w rzeczywistości mogą się delikatnie różnić. Drewno oraz sklejka liściasta, z którego wykonywane są produkty to materiał naturalny, który może posiadać widoczne usłojenie, delikatne rysy bądź pęknięcia, dzięki czemu każdy produkt  posiada swój unikalny charakter. Jego naturalne cechy mogą powodować różnice kolorystyczne w poszczególnych elementach produktu, wrażenie cieniowania lub zmiany koloru. Zmiana koloru wywołana naturalnymi cechami drewna nie daje powodu do reklamacji.

6. Nabywca, który dokonał zakupu w Sklepie  jest uprawniony w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru przez podmiot realizujący dostawę do zwrotu zakupionych produktów, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres, pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nienaruszonym. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru na własny koszt na adres firmy. Wtedy gwarantowany jest zwrot kosztów. Zwroty nadesłane pocztą kurierską lub pocztą na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

7. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawna reklamacja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nadawcy
  • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nadawcy
  • wszelkie okoliczności uzasadnienia reklamacji
  • zdjęcie uszkodzonego fragmentu przedmiotu
  • paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostaje poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

PODSUMOWANIE KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl